Σ' αυτή την περίοδο του επαναπροσδιορισμού των δομών, οι Σχολές Τέχνης έχουν μεγάλη ευθύνη καθώς μέσα από
την εκπαιδευτική τους πρόταση συμβάλλουν στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του καλλιτέχνη στην 
ψηφιακή εποχή, η οποία συνυπάρχει με άλλες καταξιωμένες καλλιτεχνικές περιοχές.


Σημαντικό ρόλο στον καθορισμό αυτών των χαρακτηριστικών παίζει το περιβάλλον του καλλιτέχνη,
δηλαδή το καλλιτεχνικό εργαστήριο, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το εργαστήριο του παρελθόντος, καθώς:


1) Δίνεται έμφαση στο δίκτυο και συνεπώς στην συνεργασία και την ομαδική δουλειά. Αυτό οδηγεί στη δημιουργία
ενός εικονικού εργαστηρίου το οποίο επεκτείνεται συνεχώς πέρα από τα όρια του φυσικού χώρου του εργαστηρίου,
με τέτοιον τρόπο ώστε οι φοιτητές να μπορούν να δουλεύουν και από απόσταση. Επιπλέον, ενθαρρύνεται η διεθνής
συνεργασία.


2) Δεν είναι σημαντική μόνο η δημιουργία ωραίων εικόνων και ήχων αλλά κυρίως η διαχείρισή τους,
δηλαδή η διαδραστικότητα του έργου.
3) Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον προγραμματισμό, ο οποίος αντιμετωπίζεται ως μέρος της καλλιτεχνικής
δημιουργίας, καθώς ενσωματώνει την ευφυία του καλλιτέχνη μέσα στο έργο Τέχνης.
Υποστηρίζουμε την ύπαρξη ενός αυτόνομου χώρου καλλιτεχνικής έκφρασης ο οποίος επηρεάζεται και επηρεάζει 
την τεχνολογία, ενός χώρου ο οποίος διαφέρει από τον χώρο των εφαρμοσμένων τεχνών, διαφέρει από
τις εικαστικές τέχνες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία  συμπληρωματικά ή βοηθητικά και τέλος διαφέρει από την
οπτικοακουστική βιομηχανία.


Αυτός ο αυτόνομος χώρος, όπως και οι εικαστικές τέχνες, χαρακτηρίζεται από την περιπέτεια της 
αναπαράστασης του κόσμου, μέσα από την επιστήμη και την τεχνολογία της εποχής όπου αναπτύσσεται. 
Μιας περιπέτειας για την ανακάλυψη νέων μέσων και απόψεων, καθώς και της φιλοσοφίας που πηγάζει μέσα από αυτές.


Θεωρούμε το δίκτυο ως έναν εργαστηριακό χώρο, το Διαδίκτυο και τον πραγματικό χώρο που φιλοξενούν τα
έργα ως "εκθεσιακούς χώρους", τα στοιχεία λογισμικού και τις διαφορετικές διεπαφές ως εργαλεία, και την
πληροφορία (κείμενο, εικόνα, ήχος) ως υλικά. 
Μάνθος Σαντοριναίος
Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΚΤ/ σκεπτικό